Odbiory mieszkań i domów – Gdynia, Sopot, Gdańsk – zamów profesjonalny odbiór

Odbiór techniczny obiektu budowlanego to ostatni krok, który pozwala zakończyć proces inwestycyjny. To właśnie na tym etapie – podczas odbioru mieszkania, domu jednorodzinnego czy lokalu w stanie deweloperskim – należy przyjrzeć się, czy prace inwestycyjne zostały wykonane rzetelnie i profesjonalnie. Wszystko po to, by uchronić się przed koniecznością usunięcia usterek na własny koszt czy też uciążliwym załatwianiem kwestii poprawek w ramach gwarancji lub rękojmi. Pomoc uprawionego inżyniera budownictwa z biura ONAdesign może Cię ustrzec przed niewidocznymi gołym okiem niedociągnięciami dokonanymi na wielu polach, które nierzadko ujawniają się dopiero po pewnym czasie! 

Fachowy przegląd obiektu, a więc odbiór obiektu budowlanego na terenie Trójmiasta przez przedstawiciela firmy ONAdesign obejmuje: 

  • pomiar przegród, stolarki okiennej oraz drzwiowej, lokalizacja potencjalnych źródeł wilgoci przy pomocy kamery termowizyjnej,
  • weryfikację zgodności wykonania lokalu/ mieszkania/ domu z projektem oraz standardem wykończenia,
  • ocenę wykonania tynków i ich geometrię (odchylenia od kierunku pionowego/ płaszczyzny/ kąta prostego, wady tynków),
  • sprawdzenie geometrii oraz jakości wykonania posadzek, schodów 
  • weryfikację stolarki okiennej (skrzydła drzwi, progi, ościeżnice, ramy, okucia, szyby, uszczelki, działanie mechanizmu zamykania/ otwierania, parapety zewnętrzne i wewnętrzne, brama garażowa itp.),
  • sprawdzenie stanu i jakości wykonania elementów takich jak: elewacja budynku, pokrycie dachu,  zadaszenia, rynny, balkony, tarasy, balustrady, jak również komórki lokatorskie i miejsca postojowe,
  • ocenę poprawności wykonania instalacji: wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej. 

Specjaliści ONAdesign świadczący usługę odbioru mieszkania, domu lub lokalu wyposażeni są w najwyższej klasy przyrządy, za pomocą których mogą szybko wykonać precyzyjne i wiarygodne pomiary. Jest to nie tylko profesjonalna kamera termowizyjna czy miernik wilgotności, ale i wiele innych sprzętów pomiarowych oraz narzędzi budowlanych.