Kierownik budowy – Gdańsk, Gdynia, Sopot – zaufaj specjalistom

Przed Tobą realizacja poważnej inwestycji budowalnej na terenie Gdańska, Gdyni lub Sopotu? Budynek mieszkalny, dom jednorodzinny, a może obiekt biurowy? Chcesz, aby wszystko zostało wykonane absolutnie poprawnie i zgodnie z planem? Nie dopuszczasz do siebie myśli o jakichkolwiek błędach i niedopatrzeniach? Postaw na kompetentnego i doświadczonego specjalistę – kierownika budowy z firmy ONAdesign.

Kierownik budowy to jedna z najważniejszych osób na budowie – bez niego nie rozpoczniesz żadnych prac, jego obecność na terenie Twojej inwestycji jest absolutnie niezbędna. Kierownik budowy zarządza i koordynuje wszystkimi procesami budowlanymi. Oznacza to, że jako „główny uczestnik procesu budowlanego” odpowiada za:

  • realizację budowy zgodnie z projektem, pozwoleniem na budowę, przepisami Prawa budowalnego i zasadami wiedzy technicznej,
  • prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy,
  • odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy,
  • wykonywanie robót budowlanych przy stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
  • zatwierdzanie poszczególnych etapów prac,
  • wykonywanie poleceń wpisanych do dziennika budowy przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
  • wstrzymanie robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia oraz bezzwłocznie poinformowanie o tym fakcie właściwego organu,
  • przygotowanie dokumentów do uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Specjaliści z biura projektowego ONAdesign posiadają zarówno odpowiednie wykształcenie techniczne, jak i stosowane uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych bez ograniczeń. Możesz nam zaufać – od wielu lat świadczymy najwyższej jakości usługi w roli kierownika budowy na terenie Trójmiasta. Prowadzimy inwestycje o różnym stopniu zaawansowania. Wielkość przedsięwzięcia i wymagania inwestora za każdym razem są inne, lecz to właśnie obecność przy licznych, całkowicie różniących się między sobą projektach sprawia, że potrafimy się odnaleźć w każdych warunkach.