Inspektor nadzoru inwestorskiego – Sopot, Gdańsk, Gdynia – zadbaj o swoje interesy

Inspektor nadzoru inwestorskiego reprezentuje inwestora na budowie. To osoba, która działa wyłącznie w jego interesie. Skorzystanie z usług inspektora nadzoru inwestorskiego to doskonały wybór dla osób, które nie dysponują czasem, a co więcej nie mają doświadczenia ani wiedzy technicznej w prowadzeniu tego typu inwestycji. Oczywiście nadzór budowlany nie zawsze jest decyzją tylko inwestora – w niektórych przypadkach obowiązek uczestnictwa w procesie realizacji inwestycji inspektora nadzoru inwestorskiego jest „narzucony” przez prawo. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego z ONAdesign to wsparcie, a zarazem gwarancja na przepisową i sprawną realizację zadań na każdym etapie przedsięwzięcia. Do głównych zadań inspektora nadzoru inwestorskiego należą:

  • kontrola nad zgodnością realizacji z projektem budowlanym, pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
  • sprawdzanie jakości zastosowanych materiałów budowlanych i przeprowadzanych prac,
  • sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,
  • wyłapanie wszelkich nieprawidłowości, a kolejno dopilnowanie usunięcia wad, usterek i zagrożeń,
  • uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń i przewodów kominowych,
  • udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych oraz przekazywanie ich do użytkowania.

W ramach umowy o nadzór inwestorski na budowie przewidujemy ponadto możliwość przekazania nam dodatkowych zadań, które Ty sam jako inwestor uznasz za szczególnie istotne. Mowa tu np. o usłudze w zakresie kontroli rozliczeń na budowie: ilościowej lub ilościowej + finansowej. W ten sposób dopilnujemy Twojej inwestycji jeszcze lepiej, znacznie dokładniej. Możesz być pewien, że inspektor nadzoru inwestorskiego z ONAdesign zadba o każdy nawet najmniejszy detal – jego uwadze nie umknie żadna nieprawidłowość.